Máy cắt bê tông mikasa MCD – L14

Thông số kỹ thuaatjj: