Ấn Độ tăng cường gieo trồng đậu tương

Sản lượng đậu tương Ấn Độ niên vụ 2012/13 tăng cao do diện tích trồng trọt tăng.

Theo tin từ Vinanet, diện tích gieo trồng đậu tương nước này đã tăng từ 9,33 triệu ha niên vụ 2011/12 lên 10,26 triệu ha và diện tích gieo trồng tăng chủ yếu ở bang Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu và Andhra Pradesh.

Theo dự báo, sản lượng đậu tương có thể tăng 8-10% niên vụ 2012/13. Giá đậu tương tăng cao đã thúc đẩy những người nông dân tăng diện tích trồng trọt theo mùa vụ.
Năm ngoái, sản lượng đậu tương đã đạt mức cao kỷ lục 10,5 triệu tấn.

Tại Sở giao dịch hàng hóa liên lục địa (ICE), giá đậu tương kỳ hạn tháng 5/2012 tăng 7 6/8 cent lên 1481 2/8 cent/bus phiên hôm 2/5.

Và tại Sở giao dịch hàng hóa và phái sinh quốc gia Ấn Độ (NCDEX), giá đậu tương giao kỳ hạn tháng 5/2012 tăng 2,34% lên 3547 rupe/qtl phiên hôm 2/5/2012.

 

Theo: Sở công thương tpHCm